Even voorstellen:


Wij zijn een popkoor uit Grou, Friesland.

Het koor bestaat uit plm. 26 dames en een kleiner aantal heren die elke maandag zingen in de Doopsgezinde kerk te Grou. Het koor is in 2005 begonnen en we hebben inmiddels al een aardig repertoire opgebouwd.

We zingen vooral popnummers, afgewisseld met een aantal Friese liedjes. Door te oefenen op klassiekers en songs van nu, Engelstalige liedjes af te wisselen met Nederlands-, of Friestalige songs en af en toe een vier of vijfstemmig nummer in te studeren, houden we het voor onszelf en hopelijk ook voor de toehoorders interessant. Voor onze begeleiding hebben we de beschikking over een keyboard en diverse ritmeinstrumenten.