Wie zijn wij?

Popkoor Just for Fun is een gezellig koor uit Grou. Het koor bestaat uit plm. 25 dames en een kleiner aantal heren die elke maandagavond  zingen van 20.00 -22.00 uur in de Doopsgezinde kerk te Grou. We zijn in 2005 begonnen en  hebben inmiddels al een aardig repertoire opgebouwd.

Onder leiding van onze enthousiaste dirigent Hans Bergman zingen we vooral popnummers, Nederlands, Engels en Friestalig en zingen veelal meerstemmig. We verzorgen optredens bij verschillende gelegenheden, bijvoorbeeld in verzorgingshuizen, kerstmarkten en bij andere (soms besloten) feesten.

LOGIN – Just for Us

Bestuur

 

VOORZITTER

 

PENNING-
MEESTER

 

SECRETARIS

Vice_secretaris

Hester Wiersma

 

VICE-
SECRETARIS

Epie de Jong